Help een jongere werkloze aan een baan

By 12 december 2013december 8th, 2020Nieuws

Bent u van plan om een jongere uit de ww of bijstand in dienst te nemen, wacht daar dan nog even mee tot volgend jaar. Onlangs werd namelijk duidelijk dat het kabinet een tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers wil invoeren. Neemt u in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 een jongere in dienst dan ontvangt u – zolang de betreffende jongere bij u in dienst is – maximaal twee jaar een premiekorting. Deze korting bedraagt op jaarbasis € 3.500.

Voorwaarde is wel dat de jongere werkloze/bijstandsgerechtigde bij de indiensttreding de leeftijd van 18 tot 27 jaar heeft. Bovendien moet deze jongere voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een ww- of bijstandsuitkering. Ook geldt de voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking voor minimaal zes maanden en ten minste 32 uur per week.