Heeft uw werknemer recht op pensioen?

By 12 juli 2011december 8th, 2020Nieuws

U heeft als werkgever de plicht om een werknemer binnen een maand na indiensttreding mee te delen of er een pensioenregeling wordt aangeboden. Doet u dat niet, dan wordt de werknemer geacht hetzelfde aanbod te hebben gekregen als andere werknemers die tot dezelfde groep behoren. U mag overigens onder voorwaarden wel met een werknemer individuele afspraken maken. Uw onderhandelingsvrijheid wordt wel beperkt wanneer er binnen de bedrijfstak een verplichte pensioenregeling geldt. U moet dan een pensioenaanbod doen en de werknemer moet dit accepteren. Ook kan in een uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar zijn bepaald dat u alle nieuwe werknemers voor de pensioenregeling aanmeldt.