Skip to main content

Heeft u vragen over uw definitieve berekening Wtl?

Als u over 2021 recht heeft op vergoedingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan ontvangt u uiterlijk 31 juli 2022 uw definitieve berekening van de Belastingdienst.

Vragen over de berekening? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Ook als u bezwaar wilt maken tegen uw definitieve berekening Wtl, doet u dat bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming. In de definitieve berekening staat het bedrag dat u ontvangt voor het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. De Belastingdienst betaalt u de tegemoetkoming binnen 6 weken nadat u de definitieve berekening heeft ontvangen.

Ook als u geen vragen heeft over de berekening is het aan te raden een kopie van de definitieve beschikking naar de loonadministratie te zenden ter controle.

Heeft u vragen over definitieve berekening Wtl? Neem dan contact ons op.

Bron: Uwv