Heeft u de subsidie Praktijkleren voor schooljaar 2021/2022 al aangevraagd?

Onze salarisafdeling is hier al mee bezig geweest.

Indien zij nog geen contact met u hebben opgenomen en uw heeft wel:

  • een vmbo-leerling in zijn 3e of 4e leerjaar van zijn opleiding
  • een leerling in het laatste jaar van het praktijkonderwijs
  • BBL leerling
  • een leerling in het laatste schooljaar bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs
  • een promovendi of technologisch ontwerper in opleiding
  • een hbo student die een duaal- of deeltijdtraject volgt met een opleidingscode van het CROHO die valt binnen de onderdelen Techniek, Landbouw en natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg of Gedrag en maatschappij dan kunt u mogelijk recht hebben op subsidie.

De uiterste termijn om subsidie aan te vragen is 16 september 2022 17.00 uur. Na deze datum is een aanvraag niet meer mogelijk.

Indien wij deze subsidie voor u moeten aanvragen, neem dan contact op met de salarisafdeling. Zij regelen dit verder voor u.