Heeft u de administratie voor de aanvraag van de subsidie praktijkleren al bijgewerkt?

By 2 juni 2018december 8th, 2020Nieuws
We gaan naar het eind van het schooljaar toe. Bent u bij met de administratie voor de aanvraag van de subsidie praktijkleren?
 
De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer (o.a. mbo bbl). Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kunt u maximaal €2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar.
Tijdig starten met de dossieropbouw is van belang, om de maximale subsidie te kunnen realiseren. Daarnaast voorkomt u daarmee dat verantwoordingsdocumenten ontbreken, waardoor u de subsidie Praktijkleren misloopt.
 
Administratie
De werkgever van een vmbo-leerling, mbo-bbl-deelnemer of een hbo-student beschikt over de volgende stukken in de administratie:
·       een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald;
·       een aanwezigheidsregistratievan de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate kan worden aangetoond. De aanwezigheidsuren op school gelden niet als bewijs;
·       een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en evaluatieverslagen.
 
Voor wie?
Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.
U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:
·       Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
·       Mbo:een beroepsbegeleidende leerweg
·       Hbo:een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
·       Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
·       Technologisch ontwerpers in opleiding (toio):een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit
 
Met de uitbreiding van de Subsidieregeling praktijkleren per het schooljaar 2017/2018, zijn hier de volgende categorieën aan toegevoegd:
·       VSO:een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
·       PRO:een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
·       Entree-opleiding in het vmbo:een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school-, studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.
Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend.
 
Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school-, studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.
 
Aanvragen
In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.
De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het e-Loket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een e-Herkenning niveau 1 nodig.
Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding. 
U kunt ons natuurlijk ook machtigen om de aanvraag in te dienen. De werkgever blijft dan als aanvrager de eindverantwoordelijke. De subsidie wordt altijd aan de werkgever uitbetaald.
Een machtiging is vormvrij en mag meerdere jaren beslaan.
 
Indien u in aanmerking denkt te komen voor de subsidie praktijkleren en u wilt dat wij de aanvraag voor u regelen. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de salarisafdeling.
Zij nemen dan contact met u op.