Goedkope kinderopvang laat langer op zich wachten

Er zijn plannen voor een eenvoudiger en betaalbaarder kinderopvangstelstel, maar deze worden twee jaar uitgesteld. Het nieuwe plan wordt nu in 2027 uitgevoerd in plaats van 2025.

Het kabinet geeft aan dat het uitstellen hiervan onvermijdelijk is, omdat de veranderingen nogal ingrijpend zijn. De uitvoeringsinstanties hebben aangegeven dat invoering per 2025 voor hen niet haalbaar is.

Daarnaast denkt het kabinet dat het niet haalbaar is, omdat er nu al een personeelstekort is bij opvangplekken. Een verandering doorvoeren die de vraag naar de kinderopvang zal doen stijgen, zal nu niet verantwoord zijn.Met twee jaar uitstel kan de kinderopvang geleidelijk groeien naar een nieuw systeem.

Van KOT naar VKO
Op Prinsjesdag 2022 werd bekendgemaakt dat het financieringsstelsel van de kinderopvang op de schop gaat. De bedoeling is dat uiteindelijk 96% van de kosten voor kinderopvang niet voor rekening van de ouders komt. In plaats van de kinderopvangtoeslag (KOT) komt er een regeling waarbij de overheid de vergoeding voor kinderopvang (VKO) rechtstreeks aan de opvangorganisatie uitkeert.

Bron: Rendement