Gewijzigd besluit verliesverrekening en toepassing artikel 20a Vpb

Het besluit over de beperking van verliesverrekening bij een significante wijziging in het uiteindelijke belang in een belastingplichtige (artikel 20a Wet Vpb) is uitgebreid met nieuwe standpunten. Zo kan een kwalificerende belangwijziging ook plaatsvinden bij de overdracht van een beperkt aandelenbelang (2.1), en kunnen deelnemingen van een holding niet als beleggingen worden aangemerkt (6.2). Daarnaast zijn er nieuwe standpunten toegevoegd over de toepassing van de werkzaamhedentoets (7.1 en 7.3.2.1). Tot slot is er een nieuw standpunt over de situatie waarin door een belangwijziging een maatschappij met voorvoegingsverliezen uit een fiscale eenheid wordt ontvoegd (9.6)

Bron: Fiscount