Gerechtshof Den Haag ontkent risico’s en privacy Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)

Er liep een rechtszaak van Privacy First tegen het UBO-register. Zij zijn tegen het UBO-register, om privacygevoelige redenen. De uitspraak is geweest en het gerechtshof Den Haag ontkent risico’s en privacy UBO.

Privacy First is een stichting, die opkomt voor de privacy van alle burgers in Nederland. De stichting vordert in kort geding een (voorlopige) buitenwerkingstelling van de UBO-wet. De wet is in strijd met het grondrecht op privacy en met het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de UBO’s.

De vordering is door de rechtbank in eerste aanleg afgewezen. Hof Den Haag komt tot dezelfde beslissing, omdat nu niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen leiden. Dat is een vereiste om op Europese richtlijnen gebaseerde wetgeving in een kort geding (voorlopig) buiten werking te kunnen stellen.

De wetgeving naar aanleiding van de Europese anti-witwasrichtlijn trad in Nederland in werking in september 2020. In die wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ‘uiteindelijk begunstigden’ ofwel ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO’s) zijn. Met deze UBO’s worden natuurlijke personen bedoeld, die de uiteindelijke eigenaren zijn. Daarbij moet een aantal persoonsgegevens van de UBO’s worden opgegeven. Ook de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang moeten worden opgegeven.

Bron: Fiscount