Koop je een woning met een lening van familie, een derde of van de eigen bv? In dat geval is het alleen mogelijk om de rente in aftrek te brengen op het box-1-inkomen als je de gegevens over die lening aangeeft in de IB-aangifte van het aankoopjaar. Deze renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop jaarlijks verplicht moet worden afgelost.

Een zoon koopt in januari 2014 een eigen woning. Hij gaat daarvoor een banklening aan en hij leent aanvullend ruim € 70.000 van zijn vader. In zijn IB-aangifte over 2016 brengt hij de rente op de banklening in aftrek, maar vergeet om ook de rente op de lening van zijn vader af te trekken. Nadat de aanslag eenmaal definitief vaststaat, verzoekt de zoon de inspecteur om de vergeten renteaftrek ambtshalve toe te staan. De inspecteur staat die aftrek niet toe. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Hij heeft niet (tijdig) voldaan aan de informatieplicht. Dit is een keiharde eis voor renteaftrek van een lening van een niet-administratieplichtige.

Bron: Fiscount