Skip to main content

Geen grens voor compensatie transitievergoeding

By 26 oktober 2018december 8th, 2020Nieuws

Er gaat geen grens gelden voor het aantal werknemers dat een werkgever in dienst mag hebben voor de compensatie van de transitievergoeding. Zowel kleine(re) als grote(re) organisaties kunnen dus in aanmerking komen voor de compensatie.

Toen de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding aannam, stelde GroenLinks de vraag of de compensatie voor alle werkgevers geldt of dat er een grens is voor de omvang van de werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen. In een Kamerbrief (pdf) heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs laten weten dat de compensatie geldt voor iedere werkgever die aan de voorwaarden voldoet. De omvang van de organisatie speelt hierbij geen rol.

Compensatie is maximaal de transitievergoeding
Werkgevers kunnen gebruikmaken van de compensatieregeling als zij een werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Zij krijgen dan een compensatie ter hoogte van de betaalde transitievergoeding of – als dit bedrag lager is dan de transitievergoeding – de hoogte van de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. Ook als de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, kan de werkgever compensatie krijgen voor de betaalde ontslagvergoeding. Hoewel de werkgever in dat geval zelf mag bepalen hoe hoog het bedrag is dat hij aan de werknemer meegeeft (hoger of lager dan de transitievergoeding), is de compensatie gemaximeerd tot het bedrag van de wettelijke transitievergoeding die de werkgever zou moeten betalen bij ontslag via UWV of de kantonrechter.

Regelingen voor kleine werkgevers
In de brief haalt minister Koolmees verder nog aan dat er wel twee andere regelingen zijn met betrekking tot de transitievergoeding die alleen voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst gelden:

Overbruggingsregeling voor werkgevers die in een financieel slechte situatie zitten. Zij hoeven het aantal gewerkte jaren van werknemers vóór 1 mei 2013 niet mee te rekenen voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Mogelijk worden de voorwaarden van deze overbruggingsregeling in de toekomst verruimd.
Regeling voor werknemers van 50 jaar of ouder. Zij hebben normaal gesproken recht op een hogere transitievergoeding, maar dit geldt niet voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever met minder dan 25 werknemers. De opbouw van de transitievergoeding blijft dan hetzelfde na het bereiken van de 50-jarige leeftijd.