Gebruikelijk loon voor de Dga omhoog

By 15 februari 2012december 8th, 2020Nieuws

De Dga en zijn BV moeten zakelijk met elkaar omgaan, o.a. daarom is in de loonbelasting de gebruikelijk loonregeling opgenomen. Dit betekent dat u vanuit uw BV een loon hoort te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. In 2012 bedraagt het gebruikelijk loon minimaal €42.000 (2011: €41.000). Het loon mag niet lager zijn dan, dat van de meest verdienende andere werknemer.
Bent u van mening dat uw loon lager of juist hoger moet zijn, neem dan contact op met uw adviseur. De bewijslast voor een lager loon rust op u, terwijl de bewijslast voor een hoger gebruikelijk loon op de belastinginspecteur rust.