Gebruikelijk loon dga stijgt

Het normbedrag voor het ‘gebruikelijke loon’ van een directeur-grootaandeelhouder (dga) is in 2022 opnieuw omhoog gegaan. In 2021 was dit € 47.000 en nu is dit naar € 48.000 gegaan. De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang (5% of meer) heeft in een vennootschap en ook werk doet voor diezelfde onderneming. In de loonaangifte moeten zij een salaris opnemen die ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Voor 2022 geldt dus een salaris van € 48.000 als richtlijn.

De dga moet volgens de wettelijke regels het hoogste bedrag nemen van deze 3 bedragen:

  • 75% van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ als de dga (dus iemand zonder aanmerkelijk belang);
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de organisatie of van een verbonden vennootschap;
  • € 48.000 (bedrag 2022).

Heeft u vragen over het normgedrag voor het ‘gebruikelijke loon’ van een dga? Neem dan contact op met ons team.

Bron: Fiscount, Rendement