Forse huurindexering: wat kan een huurder hiertegen doen?

De meeste huurcontracten (horeca/detailhandel/kantoorruimte) bevatten een bepaling die het mogelijk maakt om de huurprijs jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI). Die loopt soms wel op tot circa 14%. Raadpleeg altijd de huurovereenkomst, om te weten welke indexeringsdata van toepassing zijn. Van belang is onder meer de datum waarop indexering mag plaatsvinden en welke formule wordt gebruikt. De huurder wordt bij de huidige hoge inflatiecijfers dubbel getroffen: hij betaalt hogere energiekosten (die de hoge inflatie deels veroorzaken) én een hogere huur vanwege de indexatie (mede veroorzaakt door de hogere energiekosten).

Door uit te gaan van het kerninflatiecijfer (inflatie excl. energieprijzen en voedselprijzen) wordt een reëler beeld bereikt. Brancheorganisaties hebben dit wel eerder bepleit namens de horeca en detailhandel. Huurders kunnen dit uiteraard als argument gebruiken om te onderhandelen met de verhuurder. Kan een huurder hier – net als in de coronaperiode waarin huurkortingen vanwege sluiting werden afgedwongen – verder nog wat aan doen?

Wat zijn de mogelijkheden?
Een beroep op onvoorziene omstandigheden zal niet snel slagen, omdat de indexering niet onvoorzien was. Partijen hebben in hun overeenkomst juist wel voorzien in een bepaling die ziet op de indexering. Dus ‘afspraak is afspraak’ en dit valt daardoor onder het ondernemingsrisico. Er zijn op dit moment hierover geen uitspraken bekend. Een rechter zal terughoudend zijn om in te grijpen in een overeenkomst. Een ander fenomeen in het kader van indexatie is de verhuurder die een aantal jaren is vergeten te indexeren. Kan dit alsnog worden ingehaald?

Bron: Fiscount