Exit pensioenopbouw eigen BV, wat nu?

By 1 november 2016december 8th, 2020Nieuws

Momenteel ligt het wetvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’ bij de Tweede Kamer.

De overheid wil namelijk al jaren af van deze fiscale faciliteit. Vaak verdampte haar belastingclaim, o.a. door de crisis. Daarnaast was het een bewerkelijke regeling die in de afgelopen jaren (te) vaak is gewijzigd.

Als dit wetvoorstel wordt goedgekeurd, kunt u per 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen in de eigen BV. Dat kan voortaan alleen nog maar bij een professionele pensioenverzekeraar.

Het wetsvoorstel biedt 3 opties met de t/m 2016 opgebouwde pensioenaanspraken:

1e)      Laten staan in de BV;

2e)      Belaste afkoop met een belastingkorting (2017: 34,5%);

3e)      Omzetten in een oudedagslijfrente bij de BV of elders.


De eerste vraag die opkomt:
Moet ik nu direct al iets doen?
Antwoord:

  • Nee, als uw pensioenopbouw al eerder is stopgezet (bevroren).
  • Ja, als uw pensioenopbouw niet eerder is stopgezet: stopzetten uiterlijk vóór 31 december 2016 met notulen aandeelhoudersvergadering. Doet u dit niet, dan zijn er ingrijpende gevolgen.

 Andere vragen die opkomen:

  • Wat gebeurt er nu met de opgebouwde aanspraken en daarvoor gereserveerde middelen, anders gezegd wat betekenen de opties en welke optie is de beste voor mij?
  • Hoe kan ik voortaan fiscaal voordelig sparen voor later?

Antwoord: Het antwoord op deze vragen is niet voor eenieder hetzelfde, hiervoor is maatwerk nodig.

Van Bergen ondernemerszaken stuurt u op korte termijn een brief waarin het een en ander wat uitgebreider wordt toegelicht. Daarnaast ontvangt u bij deze brief een notulen die ondertekend moet worden vóór 31 december 2016 voor het geval uw pensioenopbouw moet worden stopgezet.

Wij kunnen begrijpen dat u vragen heeft en wij helpen u hier graag mee. U kunt contact opnemen met Van Bergen ondernemerszaken, zodat wij het een en ander persoonlijk kunnen toelichten, uw vragen kunnen beantwoorden en u het gewenste maatwerk kunnen leveren.