Over uiterlijk twee jaar gaan meer dan 24 miljoen werknemers in 25 van de 27 EU-lidstaten meer verdienen. In heel Europa is er dan een fatsoenlijk minimumloon. De twee grootste fracties in Europa hebben daarover een akkoord bereikt.

Er wordt uitgegaan van een minimumloon dat Europa breed aan een dubbele drempel voldoet: minimaal 60 procent van het mediaan- (de helft is dan lager, de helft hoger) en 50 procent van het gemiddelde loon.

Voor Nederland komt dat neer op een verhoging van het minimum uurloon van 9,72 euro, bij een 40-urige werkweek of 10,80 bij een 36-urige werkweek naar 14 euro.