Eerste Kamer stemt voor betaald ouderschapsverlof

De Eerste Kamer heeft het voorstel van betaald ouderschapsverlof aangenomen. Dit houdt in dat werknemers vanaf 2 augustus 2022 een uitkering van UWV krijgen voor negen weken. De Eerste Kamer wil dat de uitkering verhoogd wordt naar 70% van het dagloon.

Het is alleen mogelijk om deze uitkering te ontvangen voor verlofweken in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Bij adoptie of pleegzorg tot een jaar na opname van het kind in het gezin en alleen als het kind jonger is dan 8 jaar. De uitkering moet worden aangevraagd na afloop van het verlof door de werkgever.

Momenteel krijgen werknemers 50% van het dagloon als uitkering. Er is een discussie gaande over de hoogte hiervan, omdat het ouderschapsverlof voor laagbetaalde werknemers minder aantrekkelijk blijft. Minister Koolmees heeft nu een wetsvoorstel gedaan om de uitkering te verhogen naar 70% vóór het ingaan van de wet.

Er zijn ook wijzigingen aangebracht in het wijzigen va het aanvullend geboorteverlof van de Wet flexibel werken (WFW). Niet verzekerde werknemers, zoals dga’s, krijgen recht op een uitkering bij het aanvullend geboorteverlof. Daarnaast is het straks mogelijk om het verlof stop te zetten als een werknemer ziek wordt. Voor de WFW gaat gelden dat álle werknemers die mantelzorgen of jonge kinderen hebben, mogen verzoeken om een wijziging van hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats. Op organisatie- of cao-niveau valt voor hen niet af te wijken. Verder wordt expliciet in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer niet mag benadelen vanwege verlofopname en dat de werknemer geen rechten mag verliezen tijdens het verlof.

Bron: Rendement