Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Het zal nog even duren voordat deze er is, maar het geeft werkgevers de mogelijkheid zich aan te passen en zich goed voor te bereiden.

Pensioen is niet meer weg te denken van de andere arbeidsvoorwaarden. De pensioenregelingen zijn ontstaan met het idee om als werkgever goed te zorgen voor je werknemers. Dit geldt nog steeds. Alleen kan daar nu op een andere manier invulling aan gegeven worden. Aansluitend bij de huidige tijd.

Het zal nog even duren voordat we overgaan op dit nieuwe pensioenstelsel, maar het is als werkgever wel al goed om te bepalen wat je wilt. Wat is je huidige pensioenbeleid en sluit deze aan bij de huidige tijd? Wacht niet tot het laatste moment.

De tijd is veranderd. Werknemers zijn steeds meer eisen gaan stellen en werkgevers moeten daarop inhaken. De vrijheid en flexibiliteit is veel belangrijker geworden dan het hebben van veel geld. Millennials maken nu al de keuzes op het aanbod dat jij hebt, daar moet de werkgever op inspelen en deze veranderingen meenemen.

Het welzijn van de werknemers wordt steeds belangrijker in deze veranderende maatschappij. Er wordt van werkgevers verwacht dat ze zorgen voor hun mensen ook na hun pensioen. Dit vraagt om het maken van andere keuzes dan die je jaren geleden gemaakt hebt.

In het nieuwe pensioenstelsel zal de invoering van de gelijkblijvende premiepercentage in pensioenopbouw de grootste verandering zijn.

Er mogen alleen nog maar gelijke premiepercentages voor alle leeftijden gehanteerd worden. Werkgevers moeten daar keuzes in gaan maken. De hoogte van dat  premiepercentage kan de werkgever helpen bij het vormgeven van zijn arbeidsvoorwaardenpakket.

Lees het hele interview met Myra van Herwijnen en de kijk op dit nieuwe pensioenstelsel hier.

Bron: PWnet