Skip to main content

Duurzaam frituurstel? Minder belasting betalen!

By 6 augustus 2018december 8th, 2020Nieuws

Als u als horecaondernemer uw bedrijf duurzamer wilt uitoefenen, kunt u ook profiteren van een aantal fiscale faciliteiten. Waar moet u dan aan denken en wat levert het u op?


MIA en EIA
Om duurzaamheid te bevorderen bestaan twee specifieke fiscale faciliteiten: de MIA en EIA, wat staat voor milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek. Beide aftrekken verminderen de te betalen belasting als u investeert in milieu- en/of energievriendelijke apparatuur.
 
Ook voor de horeca
Ook als horecaondernemer kunt u van beide faciliteiten profiteren. Dit kunnen algemene bedrijfsmiddelen betreffen, zoals zonnepanelen of een elektrische auto, of bedrijfsmiddelen specifiek voor de horeca, zoals een gasgestookt HR-frituurtoestel dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 
Wat levert het op?
De MIA kent een drietal percentages aan extra aftrek. De milieuvriendelijkste bedrijfsmiddelen leveren 36% aan extra aftrek op. De categorie eronder levert 27% MIA op en de laagste categorie altijd nog 13,5%. De EIA kent één percentage aan extra aftrek, voor 2018 is dat 54,5%. 
 
Naast de KIA
Kleinschalige investeringen tot € 314.673 per jaar leveren daarnaast ook extra aftrek op. Hoe geringer de investering, hoe hoger het percentage. Zo leveren bijvoorbeeld investeringen tot € 56.642 het maximale percentage van 28 op. De investering in eerder genoemd HR-frituurtoestel levert dan ook maximaal een extra aftrek op van 54,5% (tot een maximum investering van € 5.000) plus 28%, ofwel 82,5%!
 
Voorwaarden
Uw investeringen moeten minimaal € 2.500 bedragen om voor de EIA en MIA in aanmerking te komen. De maxima liggen op € 121 respectievelijk € 25 miljoen. Uw investeringen moeten vermeld staan op de milieulijst dan wel energielijst van 2018 (zie RVO.nl zoekterm ‘milieulijst’ respectievelijk ‘energielijst’). Op deze lijsten vindt u ook de aanvullende voorwaarden voor de betreffende bedrijfsmiddelen en het percentage aan MIA dat voor een bepaald bedrijfsmiddel geldt.

Bron: SRA