Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?

By 17 februari 2020december 8th, 2020Nieuws

Bereikt uw medewerker haar AOW-gerechtigde leeftijd en hij of zij wil graag door blijven werken, dan is dat zeker mogelijk. De overheid ziet juist graag dat AOW-gerechtigde werknemers langer door blijven werken. Het is niet alleen een voordeel voor de werknemer. Ook voor de werkgever kan het diverse voordelen hebben:
–       Behouden van kennis in de organisatie;
–       Behouden ervaring in de organisatie;
–       Eventueel personeelstekort wordt tegengegaan. 
 
Om het aantrekkelijker te maken voor AOW-gerechtigde werknemers om langer door te blijven werken, zijn er regels opgesteld om het doorwerken voor deze groep aantrekkelijker te maken:
 
1.    De werkgever kan een AOW-gerechtigde werknemer 6 tijdelijke contracten geven. Dit kan binnen een periode van 4 jaar, voordat er recht op een vast contract ontstaat. De AOW’er kan ook een tijdelijk contract krijgen als hij vóór de AOW-leeftijd in vaste dienst was.
2.    Loopt een arbeidsovereenkomst (zonder pensioenontslagbeding) bij het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan kan de werkgever dit contract op een later moment beëindigen. Hierboor hoeft hij geen toestemming aan UWV of de kantonrechter te vragen.
3.    Het duurt standaard een maand om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. 
4.    De werknemer heeft bij ontslag geen recht op de transitievergoeding (tool).
5.    De werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen en de AOW, maar de AOW’er kan bij ziekte nog wel kortdurend recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Daarnaast kunnen kosten voor aanvullende pensioenopbouw wegvallen.
6.    Een AOW’er heeft bij ziekte maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling. Voor een normale werknemers is dit 104 weken. Er wordt zelfs over gesproken dit terug te brengen naar 6 weken voor de AOW’er. 
7.    Re-integratieverplichtingen bij ziekte duren maximaal 13 weken. Dit is allemaal minder streng voor de AOW’er.
8.    Na 13 weken ziekte is het mogelijk om de AOW’er te ontslaan.
9.    AOW’ers zijn bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel een aparte groep. Dit betekent dat hun contract eerder moet worden beëindigd voordat andere werknemers aan de beurt komen.
10. Het is niet mogelijk om als AOW’er de arbeidsduur te  laten aanpassen op basis van de WFW (tool).
 
Conclusie: het langer laten doorwerken van een AOW’er zorgt voor meer vrijheid, minder kosten en meer tijdelijke contracten. 

Heeft u vragen over bovenstaande regels, neem gerust contact met ons op.