Skip to main content

Wanneer zijn pensioenuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Inkomsten worden geacht niet alleen te zijn genoten als ze zijn betaald, maar ook als ze vorderbaar en inbaar zijn. Uit een recente rechtspraak van een directeur-grootaandeelhouder (dga) die op jaarbasis recht heeft op een pensioenuitkering van ruim € 57.000 uit zijn eigen pensioen-bv, geeft hij slechts € 8.500 aan in zijn aangifte inkomstenbelasting. De rest van de uitkering kan volgens hem niet worden betaald door de bv, omdat deze over onvoldoende middelen beschikt. De activa van de bv bestaan voornamelijk uit een hypothecaire vordering op de dga. De Belastingdienst én de rechter zijn van mening dat de betaling van de pensioenuitkeringen kan worden verrekend met de vordering. Daarmee zijn de uitkeringen vorderbaar, inbaar en dus ook belast.

Bron: Fiscount