Via een turbo-liquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden

Turbo-liquidatie wordt minder eenvoudig met de nieuwe wetgeving die eraan komt. Via een turbo-liquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. Er wordt dan geen onderzoek gedaan door derden en er wordt geen curator aangesteld. Schuldeisers moeten dan zelf actief actie ondernemen. In de nieuwe wet wordt de positie van de schuldeiser verbeterd.

In de nieuwe wetgeving wordt het verplicht dat alle schuldeisers worden ingelicht. Daarnaast wordt het een plicht om onder de balans en de staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, wordt gedeponeerd bij het Handelsregister. Met deze nieuwe wet moet de transparantie van turbo-liquidatie vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren en moet het mogelijk maken het misbruik hiervan makkelijker te bestrijden.

Wilt u gebruik maken van turbo-liquidatie? Houd dan rekening met deze nieuwe wetgeving.

Heeft u vragen over dezen nieuwe wetgeving? Neem dan contact op met ons team.

Bron: Fiscount