Skip to main content

De wetswijzigingen rondom turboliquidatie zijn bedoeld om schuldeisers beter te beschermen

Wil je snel een vennootschap ontbinden? In dat geval kan een turboliquidatie een mogelijke oplossing zijn. Dit is een snellere methode om een rechtspersoon te beëindigen dan de gebruikelijke liquidatieprocedure. Echter, in de praktijk wordt turboliquidatie soms misbruikt om schulden te ontlopen. Daarom is sinds 15 november 2023 een nieuwe wet van kracht, genaamd de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die voor een periode van twee jaar geldt. Het doel van deze wet is om meer inzicht te bieden in de oorzaken en gevolgen van turboliquidatie. Tevens maakt de wet het transparanter om rechtspersonen zonder activa te ontbinden.

De wet introduceert drie belangrijke wijzigingen met als doel schuldeisers beter te beschermen en misbruik bij turboliquidatie tegen te gaan:

  1. Binnen acht dagen na de ontbinding van de rechtspersoon moeten het (voormalige) bestuur de financiële gegevens openbaar maken bij de Kamer van Koophandel en schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
  2. Indien het (voormalige) bestuur betrokken is geweest bij misbruik of fraude tijdens de turboliquidatie, kan het Openbaar Ministerie een bestuursverbod aanvragen bij de civiele rechter. Dit bestuursverbod kan tot vijf jaar gelden en is van toepassing op alle rechtspersonen.
  3. Als het bestuur nalatig is geweest in het afleggen van verantwoording, kunnen schuldeisers de rechtbank verzoeken om inzage te krijgen in de bewaarde boekhouding van de ontbonden rechtspersoon.
Bron: Fiscount