In 2023 wordt de 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' ingevoerd. Dit wetsvoorstel is op 17 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Bij aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) die lenen bij hun vennootschap, gaat hierdoor het meerdere boven € 500.000 belast worden als inkomen uit aanmerkelijk belang.  Uitgezonderd zijn eigenwoningsschulden. De aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000 heeft geleend en deze heffing wil voorkomen, moet daarom vóór 31 december 2023 maatregelen nemen. Een extra aandachtspunt daarbij zijn de personen rond de ab-houder; de schulden van de fiscaal partner en van andere verbonden personen worden ook meegeteld.

Let op: in tegenstelling tot wat in sommige media is geschreven, de nieuwe wet betekent niet dat dga’s straks tot 500.000 euro mogen lenen van hun eigen BV zonder dat dit fiscale consequenties heeft. Dat is een onjuiste gevolgtrekking. Tot een bedrag van 500.000 blijft de huidige rechtspraak van toepassing om te bepalen of er sprake is van een uitdeling (dividend). Daarboven kan er straks dus sprake zijn van een wettelijk fictief dividend (fictief regulier voordeel).

Let op: als er meer dan 500.000 euro van de eigen BV is geleend (anders dan voor de eigen woning in box 1), is er geen mogelijkheid tot tegenbewijs, bijvoorbeeld met verleende zekerheden. De lening is per definitie excessief.

Lees hier meer over deze wet.