Misschien heb je er hier en daar al iets over gehoord. Ondernemingen met een bepaalde rechtsvorm die vóór 27 september 2020 zijn opgestart, zijn wettelijk verplicht zich vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register.

Dit roept bij veel ondernemers vragen op. Wat betekent dit?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn of zeggenschap hebben over de organisatie. Bijvoorbeeld mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof.

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan ben je verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

De deadline voor inschrijving is pas volgend jaar, maar de boetes zijn erg hoog, dus het is belangrijk dat u zich op tijd registreert.

Hoe schrijf je UBO’s in?
Je schrijft de UBO’s in met een online UBO-opgave. Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen.

Momenteel loopt er een rechtszaak van Privacy First tegen het UBO-register. Zij zijn tegen het UBO-register, om privacygevoelige redenen. De uitspraak van het Hof staat vooralsnog gepland op dinsdag 16 november a.s.

Bron: KvK, Exact, Privacy First