De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast

De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast dat er maximaal 500 kilometer privé met de ter beschikking gestelde auto is gereden van u naar uw werknemer. Van de Belastingdienst moet uw werknemer alsnog aantonen dat hij of zij maximaal 500 kilometer per kalenderjaar privé heeft gereden.

Tot aan het moment waarop u de ‘Verklaring geen privégebruik’ ontvangt, moet u per maand vaststellen of de werknemer, omgerekend naar een kalenderjaar, meer dan 500 kilometer privé rijdt. Na ontvangst van de verklaring mag u de bijtelling achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover u het loon nog moet berekenen.

Let op: u mag geen rekening houden met de verklaring als u weet dat de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt.

Bron: Fiscount