Skip to main content

De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast

De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast dat er maximaal 500 kilometer privé met de ter beschikking gestelde auto is gereden van u naar uw werknemer. Van de Belastingdienst moet uw werknemer alsnog aantonen dat hij of zij maximaal 500 kilometer per kalenderjaar privé heeft gereden.

Tot aan het moment waarop u de ‘Verklaring geen privégebruik’ ontvangt, moet u per maand vaststellen of de werknemer, omgerekend naar een kalenderjaar, meer dan 500 kilometer privé rijdt. Na ontvangst van de verklaring mag u de bijtelling achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover u het loon nog moet berekenen.

Let op: u mag geen rekening houden met de verklaring als u weet dat de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt.

Bron: Fiscount