Skip to main content

De toekomst van uw hypotheek

By 4 augustus 2012december 8th, 2020Nieuws

De huizenmarkt staat onder grote druk. Dagelijks valt er wel nieuws te lezen over de dalende prijzen, de moeizame hypotheekfinanciering of de langzaam afbrokkelende hypotheekrenteaftrek. Wat staat u als huizenbezitter de komende tijd te wachten?

Beperking hypotheekrenteaftrek
Een ingrijpende maatregel uit het recentelijk gesloten Lenteakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Blijft dit akkoord na de verkiezingen in september overeind, dan kunt u vanaf 1 januari 2013 de rente van een nieuwe hypotheek alleen nog maar in aftrek brengen als u deze hypotheek annuïtair en in dertig jaar volledig aflost.

Kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat u tijdens de looptijd al aflost. Per maandelijkse termijn is de totale betaling (de som van rente en aflossing) gelijk.

Renteaftrek zal met een annuïteitenhypotheek een stuk minder voordelig zijn. De aftrek is in het begin weliswaar hoog door het grote aandeel van rentebetalingen, maar dit wordt gedurende de looptijd van dertig jaar steeds minder, omdat het aflossingsdeel groter wordt en de rentebetalingen kleiner.

Goed nieuws voor bestaande hypotheken
Het goede nieuws is dat de nieuwe maatregel niet geldt voor de huidige generatie van hypotheekbezitters. Het kan dus voorkomen dat u bij een verhuizing alleen het nieuwe deel van de lening annuïtair moet aflossen om voor dit deel te profiteren van renteaftrek. Wanneer u uw huidige hypotheek na 1 januari 2013 wilt oversluiten, kan dat waarschijnlijk ook zonder dat u het recht verliest op uw ‘oude’ aftrekmogelijkheden.

Ander goed nieuws is dat de overdrachtsbelasting van 2% voor woningen een structureel tarief wordt.

Aanscherping hypotheekregels
Banken hanteren sinds 1 augustus 2011 strengere regels bij het verlenen van een hypotheekfinanciering. De normen zijn sindsdien als volgt:

  • een maximale hypotheek van 106% van de aankoopwaarde van de woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting);
  • een begrenzing van het aflossingsvrije deel van de lening tot maximaal 50% van de aankoopwaarde van de woning;
  • minder mogelijkheden voor banken om in individuele gevallen af te wijken van deze regels.
Let op
De strengere hypotheekregels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken. Voor bestaande aflossingsvrije hypotheken van vóór 1 augustus 2011 is er niets veranderd, tenzij u de hypotheek wijzigt.


Beter zicht op uw hypotheek

Tot slot heeft minister De Jager nieuwe regels vastgesteld voor banken en verzekeraars die hypotheken verstrekken. Straks krijgt u ruim op tijd automatisch bericht van uw hypotheekverstrekker wanneer uw rentevaste periode afloopt. Daarnaast is De Jager van plan de afsluitprovisie af te schaffen en wil hij banken en verzekeraars dwingen openheid te geven over de opbouw van hun variabele rentetarief voor hypotheken.