De normbedragen loonheffingen voor 2022

Een telefoon, reiskosten of bijvoorbeeld een lunch die de organisatie aan een werknemer verstrekt, mag niet altijd onbelast gebeuren. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, de gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen van de werkkostenregeling (WKR), dan is er belasting over verschuldigd. Sommige gevallen gelden er vaste normbedragen.

Meeste normbedragen 2022 onveranderd
Veel normbedragen in de WKR zijn al jaren onveranderd. Het normbedrag voor huisvesting en inwoning  is per 1 januari 2022 gestegen van €5,70 naar € 5,75. De rest is hetzelfde gebleven. In de tabel hieronder ziet u een overzicht van hoeveel een werkgever in 2022 maximaal onbelast kan vergoeden of het bedrag dat hij juist moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking. In dat laatste geval moet de werkgever een bepaald bedrag (min de eventuele eigen bijdrage) bij het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Bijvoorbeeld voor de lunch in de bedrijfskantine.

Vergoeding of verstrekkingBedrag
Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding€ 0,19
Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine€ 3,35
Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek€ 5,75
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten€ 7.750
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand€ 180
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar€ 1.800
Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen€ 27

Heeft u vragen over de normbedragen? Neem dan contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Rendement