Skip to main content

De gebruikelijke-loonregeling; Hoe zit dat bij startende ondernemers?

By 18 juni 2019december 8th, 2020Nieuws

Wat is de gebruikelijke- loonregeling?
De gebruikelijke-loonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Jaar  Gebruikelijk loon

  • 2019 € 45.000
  • 2018 € 45.000
  • 2017 € 45.000

Hebben anderen een hoger loon?
Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap
  • • ten minste € 45.000

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Starters: Bent u een starter? 
Dan geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. U mag in dat geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u aannemelijk maken.
Lees hier verder.