Skip to main content

De exportkredietverzekering wordt aantrekkelijker voor ondernemers

By 29 maart 2018december 8th, 2020Nieuws
Het wordt mogelijk voor Nederlandse exporteurs om goedkope kredieten tegen een vaste rente aan te bieden aan de afnemers van hun goederen en diensten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een aanvulling op de exportkredietverzekering (ekv) te introduceren.
Hiertoe tekent staatssecretaris Snel vandaag een overeenkomst met BNG Bank en de NWB Bank. Deze banken committeren zich daarmee aan het aanbieden van financiering tegen een lage vaste rente aan commerciële banken. Nederlandse exporteurs kunnen dan via de commerciële banken een voordelig krediet aan hun afnemers bieden.
 
Staatssecretaris Snel: “De exportkredietverzekering is volgens het CBS goed voor zo’n 20.000 extra banen. Deze overeenkomst betekent weer een extra impuls voor de Nederlandse exportsector.”
 
Huidige situatie
Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich nu al met een exportkredietverzekering bij Atradius Dutch State Business verzekeren voor politieke en commerciële risico’s die niet op de markt verzekerd kunnen worden. Een dergelijk risico betreft bijvoorbeeld de lange looptijd van het krediet.
 
In veel andere landen bestaat ook een overheidsloket waar lokale exporteurs terecht kunnen voor goedkope kredieten tegen een vaste rente. Met die kredieten kunnen afnemers – bijvoorbeeld overheden in opkomende markten – tegen een lage, vaste rente goederen of diensten kopen in het exporterende land. Er is hierbij sprake van internationaal afgesproken minimumrentes. Dit schept zekerheid.

 

In Nederland verlenen banken de kredieten, omdat de overheid vindt dat deze taak bij de banken hoort.  Het ontbreken van een dergelijk overheidsloket kan er echter toe leiden dat buitenlandse ondernemers tegen gunstiger voorwaarden projecten kunnen aannemen dan Nederlandse ondernemers. De overeenkomst die vandaag gesloten is, vult dit gat.
 
Oplossing
Met BNG Bank en de NWB Bank is afgesproken dat zij tegen gunstige voorwaarden financiering verlenen aan commerciële banken, zodat deze banken krediet kunnen verlenen tegen een goedkope vaste rente, gelijkwaardig aan een overheidsloket elders. Hiermee worden Nederlandse exporteurs geholpen en wordt een gelijk speelveld gecreëerd.
Zo doen alle betrokken partijen waar zij goed in zijn: BNG Bank en de NWB Bank leveren goedkope financiering, de overheid verzekert de risico’s op buitenlandse overheden, en banken verlenen kredieten en organiseren dit.
 
De nieuwe regeling is al beschikbaar. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op de website van Atradius Dutch State Business (https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/).

 Bron: Rijksoverheid