Correcties in laatste btw-aangifte 2012

By 27 februari 2013december 8th, 2020Nieuws

Het is weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In de laatste aangifte moet u traditioneel weer rekening houden met een aantal afrekeningen over het afgelopen kalenderjaar. Wat dacht u van de correcties op het privégebruik van goederen en diensten die tot uw bedrijf behoren of op het privégebruik van de auto van de zaak?

Herziening aftrek bij vrijgestelde omzet
Koopt u goederen of gebruikt u diensten voor zowel btw-belaste activiteiten als voor btw-vrijgestelde activiteiten, dan kunt u niet alle btw in aftrek brengen. Alleen de btw voor kosten die u maakt voor belaste omzet is aftrekbaar. Dat betekent dat u een inschatting moet maken welk deel van de goederen en diensten u gebruikt voor belaste omzet. In de laatste btw-aangifte over 2012 moet u dan eventuele correcties aanbrengen in de verdeling die u heeft gemaakt tussen belaste en vrijgestelde omzet. Een teveel genoten btw-aftrek moet u herzien.

Let op
De herzieningstermijn voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) is vijf jaar en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) tien jaar. Er gelden bijzondere regels. Uw SRA-adviseur kan u hier meer over vertellen.

Correcties over het privégebruik
Onroerend goed, de auto van de zaak en andere zakelijke goederen en diensten die u het afgelopen jaar privé heeft gebruikt, zullen de nodige aandacht van u vragen in deze aangifte. Als u de btw over deze goederen of diensten eerder hebt afgetrokken als voorbelasting, moet u voor het privégebruik btw betalen.

Gebruikt u de auto van de zaak voor belaste omzet, dan heeft u gedurende het jaar alle btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting mogen aftrekken. Voor het privégebruik moet u btw betalen. Deze bedraagt in de regel 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Er bestaan afwijkende regels wanneer u:

  • een auto heeft die ouder is dan vijf jaar;
  • de auto zonder btw heeft aangeschaft;
  • een (sluitende) kilometeradministratie heeft bijgehouden;
  • uitsluitend aan het woon-werkverkeer heeft deelgenomen;
  • een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik;
  • als ondernemer uw privéauto zakelijk gebruikt en de btw op de kosten voor onderhoud en gebruik in aftrek heeft gebracht.

Correctie over personeelsvoorzieningen
In de laatste aangifte moet u ook alert zijn op de btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken. De btw mag u in principe in aftrek brengen als de voorzieningen en geschenken per werknemer of relatie niet meer bedragen dan € 227 (exclusief btw). Heeft u meer uitgegeven en de btw hierover afgetrokken, dan moet u waarschijnlijk de btw alsnog terugbetalen. Neem voor details contact op met uw SRA-adviseur.

Kleineondernemersregeling
Tot slot kunnen zelfstandig ondernemers die de kleineondernemersregeling toepassen hun vermindering (eventueel) corrigeren.