Skip to main content

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2023 de voorlopige berekeningen 2022 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties. Controleer de berekening vóór 1 mei 2023.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2022 die u tot en met 31 januari 2023 hebt ingediend.

Aanvraag doelgroepverklaring nog in behandeling
Als UWV een aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2023 nog in behandeling had, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet u door uiterlijk 1 mei een correctie aangifte loonheffingen in te dienen.

Onjuiste berekening
Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2022. Als u onjuistheden vindt, hebt u tot en met 1 mei 2023 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2023 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die u uiterlijk 31 juli ontvangt.

Wanneer uw ingediende aangiften wél kloppen en u toch nog vragen hebt, neem dan contact op met UWV.

Geen voorlopige berekening
Het kan zijn dat de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl hij deze wel had verwacht. Ook dan kunt u contact opnemen met UWV.

Wat kan de salarisafdeling van Van Bergen Ondernemerszaken voor u doen?
De salarisafdeling kan deze voorlopige berekening voor u controleren. Dit wordt gezien als extra werk en de bestede tijd zal hiervoor bij u in rekening worden gebracht. Wilt u ons dan een kopie van de voorlopige berekening mailen naar salaris@van-bergen.nl. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de uitslag van de controle.