Skip to main content

Controleer de voorlopige WTL-berekening 2023

Werkgevers ontvangen uiterlijk 14 maart 2024 een voorlopig overzicht van het UWV. Hierin staat vermeld hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV je krijgt voor het jaar 2023. Het is van groot belang dat je deze berekening nauwkeurig controleert om geen voordelen mis te lopen.

Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvangen automatisch een voorlopige berekening van het UWV. Deze berekening is gebaseerd op de ingediende aangifte loonheffingen en correctieberichten over het jaar 2023, tot en met 31 januari 2024. Werkgevers dienen zorgvuldig te controleren of de berekening van LIV en LKV correct is.

Correcties dienen vóór 1 mei te worden ingediend
Indien de voorlopige berekening onjuist is of er ontbrekende gegevens zijn, is het noodzakelijk om de ingediende aangiften loonheffingen 2023 te herzien. Werkgevers hebben tot en met 1 mei 2024 de mogelijkheid om correctieberichten over 2023 in te dienen bij de Belastingdienst. Correcties die na 1 mei 2024 worden ingediend, worden niet meegenomen in de definitieve berekening die werkgevers uiterlijk op 31 juli ontvangen. Correctieberichten die na 1 mei 2024 worden ingediend, worden wel verwerkt in de polisadministratie.

Indien een werknemer op 31 januari 2024 nog in afwachting was van een doelgroepverklaring LKV, wordt dit LKV niet opgenomen in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring wordt toegekend, kan de werkgever alsnog aangeven dat het LKV van toepassing is door vóór 1 mei een correctiebericht in te dienen.

Geen berekening ontvangen maar wel recht op een voordeel
Indien een werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl hij meent recht te hebben op een voordeel, kan hij contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via (088) 898 92 95. Indien er wel een voorlopige berekening is verstuurd maar deze niet is ontvangen, zal het UWV een duplicaat verstrekken. Als er géén voorlopige berekening is verstuurd omdat er op basis van de aangifte loonheffingen geen recht op voordeel blijkt te bestaan, heeft de werkgever tot en met 1 mei de mogelijkheid om correcties door te voeren in zijn aangifte loonheffingen om eventueel alsnog in aanmerking te komen.

Definitieve beschikking in augustus
De definitieve beschikking wordt vóór 1 augustus 2024 verstrekt door de Belastingdienst. De fiscus zal de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uitbetalen aan de werkgever, uiterlijk binnen zes weken na de datum op de beschikking, dus uiterlijk op 12 september 2024. Deze termijn van zes weken geldt ook voor het indienen van bezwaar en beroep na de datum van de beschikking.

Bron: Rendement, Salarisnet