Controleer beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2020

By 25 november 2019december 8th, 2020Nieuws

De Belastingdienst verstuurt in december de beschikkingen en mededelingen Whk voor 2020. 
 
De premie Whk is één van de sociale verzekeringspremies die u betaald over uw loonsom sociale verzekeringen.
 
De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee premiedelen:
–       de premie WGA-totaal voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
–       de premie ZW- flex voor de Ziektewet
 
De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie en verstrek een kopie aan de salarisadministratie.
 
Controleer de beschikking
Geen werkgever wil te veel premie betalen, daarom is het verstandig om de mededeling of beschikking goed te controleren.
 
Wat moet u controleren op de beschikking?
–       Controleer of uw loonheffingennummer klopt en of uw organisatie is ingedeeld in de juiste sector. De sector is belangrijk omdat de Whk-premie gedeeltelijk afhangt van de sectorpremie als uw organisatie een kleine of middelgrote werkgever is.
–       Controleer of uw organisatie terecht als kleine, middelgrote of grote werkgever is aangemerkt.
–       Controleer of het aan uw organisatie toegerekende bedrag aan WGA- en ZW-uitkeringen van het UWV aan uw (ex-)werknemers klopt. De onderbouwende lijst kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Let bij controle van deze lijst onder meer op zaken als of de werknemers wel bij uw organisatie in dienst zijn geweest, of de werknemer niet dubbel is geteld of er misschien een on-riskpolis geldig was.
 
Klein, middelgroot of groot in 2020
Kleine werkgevers, dit zijn de werkgevers waarbij de loonsom sociale verzekeringen in 2018 kleiner was dan € 337.000, betalen een vaste sectorale premie. 
 
Voor middelgrote werkgever ligt de loonsom sociale verzekeringen van 2018 tussen € 337.000 en € 3.370.000. Zij betalen een combinatie van de sectorpremie en een individuele premie.
 
Grote werkgever hebben in 2018 een loonsom sociale verzekeringen gehad van meer dan 
€ 3.370.000. Zij betalen een individuele premie.
 
Bezwaar
Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift in te dienen tegen de vastgestelde premie.
 
Natuurlijk kunnen wij de controle en het eventueel indienen van een bezwaar ook voor u regelen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Gladys Wolfkamp van de salarisafdeling.