Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2022 goed!

Een werkgever ontvangt vóór 1 augustus 2023 een beschikking van de Belastingdienst, als hij over 2022 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Hierin staat hoeveel hij ontvangt. Loop geen voordeel mis en controleer deze beschikking goed.

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever drie tegemoetkomingen voor werknemers ontvangen: het LIV, het jeugd-LIV en een LKV. Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvingen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. In de beschikking die de fiscus sinds eind juni verstuurt, staat het bedrag voor de LKV’s, het LIV of het jeugd-LIV. Het bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2023.

Het is goed om de gegevens van elke werknemer te controleren, zoals het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Als blijkt dat deze beschikking niet juist is, is het belangrijk om eerst te kijken of dit komt door afrondingsverschillen. De tegemoetkomingen WTL worden op basis hiervan berekent door het UWV. Belangrijk dus om de uren uit de salarisadministratie niet te vergelijken met de beschikking. Kloppen de gegevens niet of ontbreken er werknemers? Dan kan dit alleen nog rechtgezet worden door binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken.

Correcties die gedaan zijn ná 1 mei 2023 heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2022. Het is wel belangrijk om deze fouten te herstellen, ook al zijn deze pas na 1 mei ontdekt. Als u een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte heeft ontvangen, zal de Belastingdienst die terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Let op: bij een overname gaat het recht op LKV van een werknemer niet mee naar de nieuwe werkgever.

Bron: Belastingdienst, Rendement