Concept uitvoeringsregeling Geefwet bekend

By 6 mei 2012december 8th, 2020Nieuws

Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het concept voor de regelgeving voor steunstichtingen van sociaal belangbehartigende instellingen (SBBI’s) bekendgemaakt. De betrokken partijen hebben aangekondigd in grote lijnen akkoord te gaan met dit concept. Daarom zal er naar verwachting niet veel meer worden veranderd aan dit voorstel.
In de uitvoeringsregeling is vastgelegd dat alle regelgeving over ANBI’s en SBBI’s voortaan zal worden ondergebracht in de AWR (Algemene Wet in zake Rijksbelastingen). Bovendien wordt uitleg gegeven aan de voorwoorden voor de kwalificatie als ANBI, zoals het anti-oppotbeleid, commerciële activiteiten en de mogelijkheid om een groepsbeschikking aan te vragen voor gelijkwaardige ANBI’s. Het verrichten van commerciële activiteiten zal niet langer een belemmering zijn voor de kwalificatie als ANBI. Wel moet 90% of meer van de winst worden besteed aan het algemeen belang dat de ANBI behartigd.
Daarnaast is in deze regelgeving vastgelegd dat een instelling de ANBI-status met terugwerkende kracht kan verkrijgen. Bovendien heeft de staatssecretaris bij dit conceptvoorstel aangekondigd de verplichte notariële akte bij periodieke giftenaftrek te willen laten vervallen.

Download hier concept uitvoeringsregeling Geefwet Van Staatssecretaris van Financiën