Compensatieregeling transitievergoeding mkb bij ziekte komt niet

De compensatieregeling transitievergoeding mkb bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever is op 1 januari 2021 in werking getreden.

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de bij ontslag aan de werknemer betaalde transitievergoeding.

Bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever is besloten dat het onderdeel compensatie niet in werking zal treden. De reden hiervoor is dat na onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

Er kan wel een compensatie van de betaalde transitievergoeding aangevraagd worden als het bedrijf stopt door pensionering of het overlijden van de werkgever. Hiervoor heb je een actief KVK-nummer, eHerkenning en de bewijsstukken nodig. Je doet de aanvraag met het formulier ‘Aanvraag compensatie voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging’. Hiervoor log je met eHerkenning in op het werkgeversportaal van UWV.

Meer informatie vind je op UWV.nl

Bron: Salaris Vanmorgen