Compensatie voor zelfstandig onderneemsters (bevallen tussen 2004 en 2008)

By 15 oktober 2017december 8th, 2020Nieuws

Voor zwangere vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 als zelfstandig onderneemster of op andere wijze (anders dan in loondienst) werkzaam waren, was er geen wettelijke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen. De Centale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 27 juli 2017 bepaald dat het ontbreken van een dergelijke regeling in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. DE CRvB heeft het UWV daarom opgedragen om een passende compensatie voor deze vrouwen vast te stellen. Dit moet binnen 16 weken, vóór 16 november 2017, worden opgedragen.


Wetswijzigingen

Op 1 augustus 2004 is de regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof met de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen afgeschaft. Sinds 4 juni 2008 is die regeling via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. De consequentie hiervan was dat er tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen wettelijke regeling bestond voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen, die anders dan in loondienst werkten.
 
Communicatie
Het UWV meldt op zijn website dat er pas na de definitieve uitspraak van de CRvB extern wordt gecommuniceerd over het verdere verloop van het proces. Ook zal dan bekend worden gemaakt of andere vrouwen een aanvraag voor een uitkering of een soortgelijke vergoeding kunnen doen en zo ja, binnen welke termijn.
 
Commentaar
De drie vrouwelijke zelfstandigen op wie deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betrekking heeft, hebben een lange weg van procedures via verschillende instanties achter de rug. Er mag zeker worden gezegd dat deze vrouwen veel doorzettingsvermogen hebben getoond. Zij hebben voor een grote doorbraak op dit onderwerp gezorgd. Het is verstandig om de komende tijd de definitieve uitspraak van de CRvB en de berichten van het UWV te volgen op dit onderwerp. Zodra er meer bekend is, informeren wij u uiteraard. 
 
Bron: Fiscount.