Buitenlands personeel aannemen

Wilt u buitenlands personeel aannemen om in Nederland te komen werken? Dan bent u de referent. U vraagt het visum en de werkvergunning aan als dat nodig is.

Eerst werven binnen EER en Zwitserland
U moet eerst werknemers zoeken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Kunt u daar geen goede werknemer(s) vinden? Dan mag u ook in andere landen personeel zoeken. U moet wel kunnen aantonen bij UWV dat u gezocht heeft in de EER en Zwitserland.

Let op: het Verenigd Koninkrijk (VK) zit sinds 1 januari 2021 niet meer in de EER. Heeft u werknemers uit het VK in dienst? Bekijk bij de IND wat er voor u is veranderd

Verificatieplicht
U mag alleen werknemers laten werken die in Nederland mogen werken. U moet daarom de identiteit van uw werknemer controleren (verificatieplicht). Gebruik het stappenplan verificatieplicht om te controleren of uw werknemer in Nederland mag werken.

Werkvergunning aanvragen
Voor werknemers uit de EER en Zwitserland heeft u geen werkvergunning nodig. Zij mogen zonder vergunning of een visum in Nederland werken. Zij moeten een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben.

Let op: sinds 1 april 2022 hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Als werkgever moet u wel een melding doen bij UWV.

Voor werknemers uit landen buiten de EER en Zwitserland, moet u meestal een vergunning hebben. Er zijn 2 soorten vergunningen:

  • een tewerkstellingsvergunning (TWV)
  • een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Welke werkvergunning u moet aanvragen, heeft te maken met hoe lang uw werknemer voor u in Nederland komt werken.

Geen werkvergunning nodig
In sommige gevallen heeft u geen werkvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een buitenlandse:

  • kennismigrant (hoog opgeleide immigrant)
  • zelfstandig ondernemer
  • werknemer die soms in Nederland werkt
  • overgeplaatste medewerker van een internationale onderneming
  • werknemer via een bedrijf of uitzendbureau
  • vluchtelingen uit Oekraïne

Zzp’er of freelancer uit het buitenland
Werkt u met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) of freelancers uit het buitenland? Zzp’ers van buiten de EER en Zwitserland die in Nederland willen blijven om te werken, moeten een verblijfsvergunning voor zelfstandige ondernemer

hebben. Zij hebben geen werkvergunning nodig. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of mensen echt als zelfstandige werken. Bent u geen opdrachtgever, maar eigenlijk werkgever? Dan moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Regeling voor internationaal bedrijf
Heeft u een internationaal bedrijf en wilt u tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland laten werken? U kunt dan de Regeling Internationaal Handelsverkeer

gebruiken. U hoeft dan geen werkvergunning voor uw werknemers aan te vragen. De voorwaarden zijn dat het werk tijdelijk is en dat het werk niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden.

Melden bij tijdelijk in Nederland werken
Buitenlandse bedrijven en zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten zich vooraf melden bij het Nederlandse online meldloket

(Meldplicht WagwEU). De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of ze de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. U moet als opdrachtgever controleren dat er goed wordt gemeld.

Taaleis voor risicovol beroep
Werkt uw buitenlandse werknemer in een risicovol beroep (beschermd beroep), zoals asbestverwijderaar of kraanmachinist? Dan moet hij de Nederlandse taal voldoende beheersen om het werk veilig te kunnen doen en om ernstige ongevallen te voorkomen. Dit geldt ook voor buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in deze beroepen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)