BIK van de baan; budget gebruikt voor lagere Awf-premie

In 2020 kondigde het kabinet de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aan. Met de BIK mag een organisatie een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekering in de aangifte loonheffingen. Per 1 januari 2021 ging deze nieuwe afdrachtsvermindering in werking voor een periode van 2 jaar. Het kabinet moest alleen nog wel eerst van de Europese Commissie zekerheid krijgen dat de regeling als geoorloofde staatsteun zou worden beschouwd. De Europese Commissie twijfelt inderdaad of er sprake is van geoorloofde staatsteun voor de gehele BIK.

Het kabinet heeft daarom besloten binnenkort met een wetsvoorstel te komen om de BIK in te trekken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Wat precies de gevolgen zullen zijn voor werkgevers die al aanspraak hebben gemaakt op deze BIK-regeling, is niet duidelijk.

Het kabinet stelt voor om de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor werkgevers nog in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus. Om op deze manier het budget op een andere manier zo snel mogelijk in te zetten. Meer hier over volgt.

Bron: Rijksoverheid, Rendement