De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is een tijdelijke regeling waarmee bedrijven een percentage van hun investering in mindering brengen op hun afdracht loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekering). Het kabinet heeft deze regeling voorgesteld, de Belastingdienst deed een uitvoerbaarheidstoets.

De BIK wordt vormgegeven door middel van een staffel van 3% van het totale investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige en 2,44% van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een BIK-verklaring af. Met deze verklaring kan de inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering te gelde maken via de loonaangifte. Op basis van de BIK-verklaring bekijkt de Belastingdienst of de afdrachtvermindering terecht en tot het juiste bedrag in de loonaangifte is toegepast.

BIK-aanvraag zelfde als S&O
Het wordt inhoudingsplichtigen toegestaan de BIK op te nemen in de rubriek voor de afdrachtvermindering zeevaart. Naar verwachting komt er pas in 2022 een aparte BIK-rubriek.
De gegevenslevering door RVO aan de Belastingdienst voor de BIK wordt op dezelfde wijze ingericht als de gegevenslevering voor de afdrachtvermindering S&O. Momenteel voldoet dit nog niet aan de privacy en AVG eisen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De eerste levering van de gegevens voor de BIK staat gepland voor mei 2022.

De regels voor de BIK moeten gehandhaafd worden door de Belastingdienst. Dat betekent dat zij zullen controleren of de in de loonaangifte verrekende bedragen overeenkomen met die in de BIK-verklaringen van RVO. De Belastingdienst zal voor deze extra werkzaamheden gebruik gaan maken van uitzendkrachten.