Skip to main content

Als studenten te veel verdienen is de regel dat zij hun lening of studiefinanciering moeten stopzetten om te voorkomen dat zij aan het einde van het jaar moeten terugbetalen. Vanwege de coronacrisis is in 2020 besloten door het kabinet deze bijverdiengrens te laten vervallen. Nu heeft het kabinet ook besloten deze bijverdiengrens te laten vervallen voor 2021. Dit betekent dat studenten in 2021 kunnen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studielening of studiefinanciering.

Hoe zit dat bij kinderbijslag en een bijverdiengrens?

Ouders van kinderen van 16 en 17 jaar die kinderbijslag ontvangen, hoeven door een wijziging in de wet sinds 1 januari 2020 ook geen rekening meer te houden met de bijverdiengrens. Deze studenten kunnen onbeperkt bijverdienen naast de ontvangen kinderbijslag.

Bron: Rijksoverheid, Rendement