Skip to main content

Bewaarplicht: hoe lang, wat en op welke wijze bewaart u?

By 1 oktober 2015december 8th, 2020Nieuws

Weet u wat en hoelang u als directie van een vennootschap of als ondernemer alles moet bewaren? En op welke wijze?

U realiseert het zich vast niet, maar de bewaarplicht gaat vaak verder dan u denkt. De wet schrijft voor welke gegevens u dient te bewaren en voor welke periode. Veelal merkt u de gevolgen van niet goed bewaren van gegevens bij een juridisch geschil. Of als er vragen van de Belastingdienst komen.

Vuistregel: bewaar alle stukken die behoren tot de administratie van de onderneming ten minste zeven jaar. Permanente stukken, zoals akten en overeenkomsten adviseren wij altijd te bewaren.

Wist u ook dat tot uw bewaarplicht behoort offertes, agenda’s, orderadministratie, auditfiles van kassa’s.

De wijze van opslaan van de gegevens is in principe vorm vrij. Alles moet reproduceerbaar zijn, on inzichtelijk zijn binnen een redelijke termijn. Dus digitaal gegevens bewaren is zeker mogelijk.

Heeft u vragen over de bewaarplicht, overleg dan even met uw aanspreekpunt bij Van Bergen cs!