Skip to main content

Het definitieve wetvoorstel over betaald ouderschapsverlof is naar de Tweede kamer verstuurd. Het wetvoorstel wijzigt de Wet Flexibel werken (WFW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). De meest opvallende wijziging in deze wetten is de invoering van een betaald ouderschapsverlof. Dit houdt in dat een werknemer met een baby vanaf 2 augustus 2022 het recht heeft op het krijgen van een uitkering tijdens zijn ouderschapsverlof.

De maatregelen uit het wetsvoorstel komen voort uit een nieuwe Europese richtlijn, die Nederland als EU-lidstaat op uiterlijk 2 augustus 2022 in de eigen wetgeving geïmplementeerd moet hebben.

9 weken uitkering ouderschapsverlof
Nederland heeft momenteel enige vrijheid van invulling bij verlofregels. In het definitieve voorstel wordt voorgesteld dat de werknemer in 9 van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering van UWV kan ontvangen. Deze bedraagt 50% van het dagloon en is gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Deze uitkering mag alleen uitgekeerd worden in het eerste levensjaar van het kind. De werkgever kan deze uitkering aanvragen na afloop van het verlof. In de cao of arbeidsovereenkomst kan het zijn geregeld dat de werknemer naast de uitkering nog een aanvulling ontvangt van de werkgever.

Enkele andere wijzigingen die zijn doorgevoerd:
– Een werknemer kan aanvullend geboorteverlof stopzetten bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte;
– Niet verzekerde werknemers (dga’s) hebben ook recht op een uitkering bij aanvullend geboorteverlof;
– Alle werknemers die mantelzorgen of jonge kinderen hebben kunnen een verzoek indienen op basis van de WFW;

Heeft u vragen over dit wetvoorstel? Neem contact op met Team Van Bergen Ondernemerszaken.