Skip to main content

Betaald ouderschapsverlof bij geboorte vóór 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Ouders kunnen vanaf dan ouderschapsverlof met een uitkering van UWV opnemen. Dit kan ook een optie zijn voor werknemers van wie het kind al vóór 2 augustus 2022 geboren is.

Een werknemer heeft per kind recht op ouderschapsverlof van 26 maal de arbeidsduur per week. Vanaf 2 augustus 2022 is voor maximaal negen van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering van UWV te ontvangen. Deze uitkering moet 70% van het dagloon gaan bedragen, met een maximum van 70% van het maximumdagloon.

De werknemers kan langdurig betaald verlof opnemen rond en na een geboorte met deze wet. Een voorwaarde voor de uitkering is dat de werknemer het betaalde verlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind opneemt (en bij adoptie of pleegzorg in het jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar). De wet bevat geen specifiek overgangsrecht voor dit betaalde verlof: iedereen die op 2 augustus aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op de uitkering.

Voorbeelden voor ouderschapsverlofuitkering

Enkele voorbeelden:

  • Geboortedatum: 1 september 2022
    Als het kind van de werknemer op 1 september 2022 geboren wordt, kan de werknemer tot 1 september 2023 maximaal negen gehele weken ouderschapsverlof met een uitkering van UWV opnemen. Heeft de werknemer tot 1 september 2023 bijvoorbeeld drie weken opgenomen, dan vervalt het recht op een uitkering voor de overige zes weken. Uiteraard kan de werknemer die weken nog wel onbetaald opnemen, net als de overige 17 verlofweken.
  • Geboortedatum: 1 januari 2022
    Als de geboorte plaatsvond op 1 januari 2022, kan de werknemer vanaf 2 augustus 2022 ook gebruikmaken van de negen weken betaald ouderschapsverlof, op voorwaarde dat hij zijn verlofrecht van 26 weken nog niet volledig heeft verbruikt. Hij heeft die mogelijkheid tot betaald verlof tot 1 januari 2023. Voor het deel van de negen verlofweken dat op 1 januari 2023 nog niet is opgenomen, betaalt UWV geen uitkering meer.
  • Geboortedatum: 1 augustus 2021
    Als het kind een jaar vóór de nieuwe wet geboren is, heeft de werknemer geen recht op betaald ouderschapsverlof. De werknemer moet de negen verlofweken voor een uitkering immers in het eerste levensjaar van het kind opnemen, terwijl het recht op betaald verlof pas ontstaat op 2 augustus 2022. Wel kan het zo zijn dat in de cao een betaald ouderschapsverlof is opgenomen, waardoor de werknemer ook nu al (deels) krijgt doorbetaald,

Bron: Rendement