Betaal de belasting op tijd!

By 31 maart 2014december 8th, 2020Nieuws

Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar. Met deze maatregel kunt ook u, als goedwillende belastingbetaler, geconfronteerd worden. Betaal dan ook de verschuldigde belasting op tijd. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, vraag dan tijdig om betalingsuitstel of meldt betalingsonmacht zo snel mogelijk.

Aangescherpte regels
Betaalt u de verschuldigde loonheffingen of btw te laat, dan riskeert u een verzuimboete. Hetzelfde is het geval als u niet of te weinig belasting betaalt. Deze verzuimboete is niet nieuw, maar is wel omhoog gegaan van 2% naar 3% van het niet-betaalde bedrag. Het minimumbedrag (€ 50) en het maximumbedrag (€ 4.920) van de betaalverzuimboete zijn ongewijzigd. Bij keer op keer te laat betalen kan een hogere verzuimboete worden opgelegd. Is sprake van opzet of grove schuld, dan komt de vergrijpboete in beeld.

Nieuw dit jaar is dat het opzettelijk niet, te weinig of te laat betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar is. De sanctie is fors. Wie opzettelijk niet (volledig) of niet op tijd voldoet aan de betalingsverplichting riskeert een geldboete van € 81.000 of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting. In plaats van een geldboete kan ook een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd.

De maatregel treft niet alleen kwaadwillende ondernemers, maar – als u niet oppast – ook u als goedwillende belastingbetaler. Van opzettelijk niet betalen is namelijk sneller sprake dan u denkt.

Gevaar van ‘nihil’-aangifte
Zo komt het in de praktijk weleens voor dat ondernemers voor de btw soms ‘nihil’-aangiften indienen. Wanneer nog niet alle gegevens bekend zijn of de boekhouding niet op tijd is bijgewerkt, dan is in ieder geval de deadline voor het indienen van de aangifte gehaald. Later volgt dan alsnog, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn, een juiste en volledige aangifte. Aan deze werkwijze is een groot risico verbonden. Wie een ‘nihil’-aangifte indient, maakt hiermee een bewuste keuze en kiest er daarmee ook voor dat de verschuldigde btw niet op tijd betaald wordt. 

 
Let op!
Dien geen ‘nihil’-aangifte voor de btw in. U riskeert hiermee strafbaarstelling.


Trek aan de bel!

Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent om de verschuldigde belasting op aangifte (op tijd) te betalen, trek dan zo snel mogelijk aan de bel. Van opzettelijk gedrag is dan namelijk geen sprake. Strafbaarheid is in de volgende twee gevallen in ieder geval uitgesloten:

  • U heeft de Belastingdienst, voordat de wettelijke betalingstermijn is verstreken, verzocht om uitstel van betaling.
  • Namens een bv is, zodra duidelijk was dat de bv niet tot betaling in staat is, betalingsonmacht onmiddellijk schriftelijk medegedeeld aan de Belastingdienst.
Tip
Bij betalingsproblemen kunt u de Belastingdienst ook telefonisch om kort uitstel van betaling van belastingschulden vragen. Er gelden wel wat voorwaarden en het uitstel bedraagt maximaal vier maanden.