Beperk stand van jouw rekening-courant

De Belastingdienst heeft een warme belangstelling voor de zakelijkheid van de rekening-courant bij de eigen bv. Jouw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van je bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onderlinge samenhang. De rekening-courantverhouding met jouw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat je de schuld aan je bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar jou, waarvan jij en jouw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover je box-2-belasting (26,9%) verschuldigd bent. Laat de rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

Begin met aflossen
Het lenen bij jouw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2023 bovendien belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Zijn je schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij jouw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat je de schuldenlast eind 2023 (het eerste moment waarop de Belastingdienst de stand van de rekening-courant en overige schulden aan jouw bv controleert) zo veel als mogelijk hebt teruggebracht tot maximaal € 500.000.

Bron: Fiscount