Belastingrente voor burgers en bedrijven voorlopig niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting is niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren, omdat het later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaat bekijken.

Er gelden twee verschillende percentages voor de belastingrente: voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting geldt een percentage van minimaal 8%, en voor de overige belastingen waarvoor belastingrente kan worden gerekend een percentage van minimaal 4%. Als een belastingplichtige te laat is met het doen van aangifte, dan kan er bijvoorbeeld Belastingrente in rekening worden gebracht. De belastingrente is daarmee een prikkel voor het tijdig en juist doen van de aangifte. Overigens geldt dat ook andersom; als de Belastingdienst te lang doet over het opleggen van een aanslag waarbij een bedrag uitbetaald moet worden, wordt er rente aan de belastingplichtige vergoed.

Bron: Rijksoverheid