Bekendmaking van de Uurloongrenzen voor Lage-Inkomensvoordeel in 2024

Werkgevers kunnen in 2024 het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) ontvangen voor werknemers die gemiddeld tussen de 100% en 104% van het wettelijk minimumloon verdienen. Recentelijk zijn de verwachte uurloongrenzen voor 2024 vrijgegeven.

Om in aanmerking te komen voor het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) moeten werkgevers ervoor zorgen dat het gemiddelde uurloon van hun werknemers gedurende heel 2024 tussen de 100% en 104% van het wettelijk minimumloon ligt. De uurlooncriteria liggen tussen de € 14,33 en € 14,91 bruto per uur, zoals vastgesteld in de rekenregels vanaf 1 januari 2024. Het LIV-bedrag per verloond uur is € 0,49, met een maximale tegemoetkoming van € 960 per werknemer per kalenderjaar, zoals gespecificeerd in de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het LIV eindigt op 1 januari 2025.

 

Bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV daalt

Tot en met 2023 was een van de voorwaarden voor het ontvangen van het LIV dat het gemiddelde uurloon van een werknemer gedurende een kalenderjaar tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon lag. Deze bovengrens van 125% wordt vanaf 1 januari 2024 verlaagd naar 104%. Deze aanpassing hangt samen met ontwikkelingen rondom het minimumloon vanaf 1 januari 2024, inclusief de invoering van het wettelijk minimumloon per uur. De overige voorwaarden voor het ontvangen van het LIV zijn:

  • De werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren voor de organisatie.
  • De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Einde van het Lage-Inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) vanaf 2024 De afschaffing van het LIV vanaf 2025 betekent ook het einde van het jeugd-LIV, al vanaf 1 januari 2024. In 2024 zal nog wel het jeugd-LIV worden uitbetaald voor de verloonde uren in 2023.

Bron: Salarisnet