Skip to main content

Begrip ‘bouwterrein’ luistert nauw

By 11 september 2013december 8th, 2020Nieuws

Koopt u een stuk grond, dan moet u over de aankoop belasting betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de vraag of het stuk grond kwalificeert als bouwterrein. Zo ja, dan betaalt u 21% omzetbelasting (btw) en is de levering vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Is echter geen sprake van een bouwterrein, dan is het juist andersom: de levering is belast met 6% overdrachtsbelasting en vrijgesteld van omzetbelasting.

Wat is een bouwterrein?
Normaal gesproken is de levering van onroerende zaken vrijgesteld van btw. Op deze hoofdregel bestaan echter enkele uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is de levering van een bouwterrein. Dit is namelijk altijd belast met btw. Maar wat is nu precies een bouwterrein voor de omzetbelasting? Voor het antwoord op deze vraag geldt een aantal objectieve criteria.

Een bouwterrein is een stuk onbebouwde grond waaraan met het oog op bebouwing van de grond:

  • bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, zoals het bouwrijp maken van de grond;
  • voorzieningen (eventueel in de omgeving) zijn of worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van bouwwegen of een zijaansluiting op het hoofdriool; of
  • waarvoor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is afgegeven.

Wordt voldaan aan een of meer van deze criteria, dan is er sprake van een bouwterrein en dus van een met btw belaste levering.

Uw intentie telt mee
Tot nu toe was vrij eenvoudig te bepalen of omzet- of overdrachtsbelasting betaald moest worden over de levering van een stuk grond. Daar lijkt nu echter verandering in te komen door een recente uitspraak van de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad is van een bouwterrein namelijk ook sprake als partijen de intentie hebben om de grond te bebouwen. Wat u met het stuk grond wilt gaan doen, telt dus mee. Wilt u de grond aanwenden voor bebouwing en kunt u dit ondersteunen met objectieve gegevens, dan is volgens de Hoge Raad sprake van een bouwterrein voor de btw.

Voor- of nadeel?
Hoe de Belastingdienst hier uiteindelijk mee zal omgaan, is nog de vraag. Daarvoor is de uitspraak nog te recent. Wel is duidelijk dat er eerder dan nu sprake zal zijn van een bouwterrein en dat kan in uw voor- of nadeel werken. Bent u namelijk ondernemer met aftrekrecht, dan zult u liever een perceel grond als bouwterrein geleverd zien dan als onbebouwde grond. In het laatste geval bent u namelijk 6% overdrachtsbelasting verschuldigd, terwijl u in het eerste geval de verschuldigde btw in aftrek kunt brengen. Koopt u een stuk grond als particulier, dan heeft u natuurlijk liever een levering belast met overdrachtsbelasting, want de btw is voor u dan niet aftrekbaar.

TIP
Bent u van plan om een stuk grond te kopen, laat u dan in ieder geval op voorhand goed adviseren over de fiscale consequenties, want het begrip bouwterrein luistert nauw!