Skip to main content

Bedragen aanleveren die u in 2022 of later uitbetaalt aan derden

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst aanleveren. Dit proces noemen we ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD).

Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst voor het aanleveren van de gegevens onderscheid tussen:

  • inhoudingsplichtige uitbetalers
    U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer hebt en aangifte loonheffingen moet doen.
    Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.
  • niet-inhoudingsplichtige uitbetalers
    U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer hebt.

Hoe aanleveren?

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan.

Vanaf 1 januari 2023 kunt u kiezen hoe u uw gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanlevert:

Bron: Belastingdienst